Stepappahjertes mysterier – Barn og leggetider

natt

Dette er et tema som varierer veldig i forhold til alder selvfølgelig, allikevel er det kanskje en av de temaene som oftest fører til diskusjoner foreldrene imellom og ikke minst med egne barn. For når skal et barn legge seg? Er det greit å fire på egne krav fordi nabo barna på samme alder legger seg etter dine? Det er ikke bare, bare å hente inn egne barn når leken står på som verst på trampolinen, derfor trenger jeg nå din hjelp til å løse dette problemet med barna her i hus og det kommende barnet.

Ute på trampolinen er det full fart og stormende jubel, de unge skolestarterne på 6 år nyter ettermiddagene etter en dag på skolen. Klokken nærmer seg 1900 og mor gjør seg klar til å hente inn barna, far i huset derimot mener ungene kan få leke til de andre blir ropt inn. Dette er mor helt uenig i da hun siden de var små har fulgt ekspertenes tips om leggetider, allikevel mener far at det ikke kan skade om barnet er oppe litt lenger enn vanlig.

Mor gjør som planlagt og roper inn barnet, da starter neste krangel for hvorfor skal barnet inn nå som de andre leker. Barnet roper, gråter og slår rundt seg i frustrasjon men allikevel firer ikke mor på kravene, far rister på hodet og sier at man ikke kan være så maniske på disse leggetidene. Når ungene er lagt fortsetter diskusjonen men de blir ikke enige, så nå trenger de din hjelp for å bevare husfreden.

Hva mener du er riktig leggetid for ditt barn?

Skriv en kommentar med alder og begrunnelse i kommentrfeltet, alle svar tas imot med stor takk 🙂

under

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s